Navigator :  หน้าแรก > สินเชื่อ > สินเชื่อเงินสด ควิกแคช  ระบบที่ช่วยคุณหาบริการทางการเงินจากทุกธนาคารแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ให้โอกาสอนุมัติสูงสุด รู้ผลทันที!...
 
 อาชีพ * พนักงานบริษัท    ข้าราชการ    รัฐวิสาหกิจ   
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (สงวนสิทธิ์ไม่รับกิจการที่ต่ำกว่า 1 ปี)
 ที่ปัจจุบันทำงาน
 เกิน 4 เดือนหรือยังคะ?*
 เกิน    ไม่เกิน
 จังหวัดที่ทำงาน * กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด
 วิธีรับรายได้ * โอนเข้าบัญชี รับเป็นเงินสด/เช็ค
 ฐานเงินเดือน*      (ไม่รวม โอที, คอมมิชชั่น, ค่าน้ำมัน และอื่นๆ)      
รายการ จำนวนเงิน
1. ฐานเงินเดือนต่อเดือน ก่อนหักภาษีและค่าใช้จ่าย
1. ค่าตำแหน่ง, ค่าครองชีพ, ค่าวิชาชีพ
2. รายได้อื่นๆ ที่ได้เท่ากันทุกเดือน
3. ค่าคอมมิชชั่น, เซอร์วิสชาร์ท, ค่าโอที
3. ค่าล่วงเวลา (O/T)
4. รายได้อื่นๆ ที่ไม่เท่ากันทุกเดือน
รายได้รวม
ภาระในการผ่อนชำระต่อเดือน
รายการ จำนวนเงิน
1. ผ่อนบ้าน *
2. ผ่อนรถ *
3. ผ่อนบัตรเครดิต *
4. ผ่อนสินเชื่ออื่นๆ *
 เคยมีประวัติค้างชำระกับสถาบันการเงินเกิน 2 งวดภายใน 6 เดือนหรือไม่
 มี      ไม่มี
 เบอร์มือถือ *    - - -
 เครือข่าย *   
 e-mail *
 
 คูปองจะถูกส่งให้ทางอีเมล์
เมื่อสามารถติดต่อท่านได้ทางโทรศัพท์มือถือ
 วงเงินที่ต้องการ*
  บาท
 ปัจจุบันท่านมีบัตรเครดิต
 อยู่แล้วหรือไม่?
 ยังไม่มี            
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทใช้เลขหมายโทรศัพท์ ที่อยู่ และอีเมล์ ที่ให้ไว้ข้างต้นนี้ ในการแจ้งผล
        ของการสมัคร ข่าวสารอื่นๆ หรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและคู่ค้า

ข้อมูลของท่านจะนำไปใช้ในการสมัครใช้บริการของซิลค์สแปนเท่านั้น

จุดเด่นและโปรโมชั่นของสินเชื่อ

1. รับฟรี นาฬิกา Twin Watch ชายหญิง 1 คู่
2. ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน
3. อนุมัติทันใจภายใน 1 วัน โอนเงินให้ทันที
4. เลือกผ่อนชำระอย่างอิสระตั้งแต่ 6-48 เดือน
5. มีรายได้สุทธิ 8,000 บาท

วงเงินอนุมัติสูงสุด สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาท
ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี (อัตราลดต้นลดดอก)
ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน สูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปี (อัตราลดต้นลดดอก)
ระยะเวลากู้ 6-48 เดือน
ค่าดำเนินการอนุมัติเงินกู้
ไม่มี
คุณสมบัติผู้สมัคร

- อายุ 20-60 ปี
- มีรายได้สุทธิ 8,000 บาท
  สำหรับลูกค้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด

*  เงื่อนไข
 • ดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 13% ต่อปีทั้งนี้ อัตรารวมข้างต้นเท่ากับร้อยละ 28 ต่อปี (อัตราลดต้น ลดดอก)
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ ไม่มีค่าอากรแสตมป์
 • ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามกฎหมายและอื่นๆเรียกเก็บตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ ของบริษัทฯ

  สรุปข้อมูลสินเชื่อ
  โปรโมชั่น
  สิทธิพิเศษ
  วงเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าธรรมเนียม
  การชำระเงิน
  เอกสาร, คุณสมบัติผู้สมัคร
   

  สินเชื่อเงินสด ควิกแคช
   
   

     
  Tag  :   ประกันภัยรถยนต์ |  บัตรเครดิต |  บัตรกดเงินสด |  สินเชื่อ |  สินเชื่อรถยนต์ |  โอนหนี้ | ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 |  ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+ |  พ.ร.บ.-ต่อทะเบียน